Capital and Coast District Health Board logo

He Mihi Whakatau

E aku nui, e aku wehi, e aku whakatamarahi ki te rangi,
tena koutou, tena koutou, tena koutou katoa.
Tena ano hoki o tatou tini aitua, ratou kua huri nei ki tua-o-te-arai
Kei nga mate huhua – haere, haere oti atu
Tatou te urupa o ratou ma – tena huihui mai ra tatou.
Nei ra te mihi a te Ia Waiora ki nga manatapu, ki nga reo – huri noa.
He mahi taumaha marika, tuturu he mahi whakapau ngoi te
whakatinana i nga tini ahuatanga e u ai te ha o te ora, engari ia he
mahi me mahi hei oranga ake mo tatou
Kua takoto te manuka, na reira ko ta tatou he hiki ake ka kawea atu
ai ki nga tihi o te ao waiora. Ko aua tihi nei, ko te oranga tinana, ko
te oranga wairua, ko te oranga hinengaro, ko te oranga whanau –
ara he oranga tangata tera kei te whaia-nuitia.
Kati ake i konei e hika ma, ki kona mai ra kotou i roto i nga mihi,
Ma Rongo, ma Tane koutou katoa e ruruhau
Na matou, na Upoko ki te Uru Hauora

Māori Health Development Group

The Māori Health Development Group was established in December 2003. This group is responsible for:

  • championing Māori health development
  • advocating on behalf of Māori
  • ensuring that Capital & Coast District Health Board (CCDHB) remains focused on delivering appropriate health services to Māori
  • funding a range of Māori providers and providers of Māori-specific initiatives.

He Korowai Oranga

He Korowai Oranga is New Zealand’s Māori Health Strategy, He Korowai Oranga sets the overarching framework that guides the Government and the health and disability sector to achieve the best health outcomes for Māori.

Read more about He Korowai Oranga on the Ministry of Health's website.

CCDHB Māori Health Plan 2016/17

Our Maori Health Plan 2016/17 sets out how we will improve Māori health and reduce Māori health outcome disparities. The Māori Health Development Group is responsible for ensuring its implementation.

Whānau Care Services

Our Whānau Care Services team provide support in our hospitals for Māori patients and their whānau. 

Read more about our Whanau Care Services, including referrals, the services we offer and contact details.

Māori health providers in CCDHB region

CCDHB funds a range of primary care, mental health and community services targeting Māori and Māori health. The following list summarises Māori providers and the services they provide, as well as Māori-specific services delivered by mainstream providers within the district. For further information, please contact the services directly.

Details of and contact information for Maori health providers in the CCDHB region.

Māori mental health services

Te Whare Marie provides mental health services to Māori and their whānau at Kenepuru Community Hospital in Porirua. 

Phone: 04 918 2368

Māori workforce development

As part of the Māori Health Development Group, a Capability Team works to:

  • develop providers through service and workforce development
  • build workforce capability and capacity
  • and support CCDHB to become more responsive to Māori in order to support the improvement of Māori health outcomes.

Read more about Maori workforce development, including the Kia Ora Hauora programme, and the Hauora Maori Training Fund 2017.

Māori Partnership Board

CCDHB has a strong relationship with mandated representatives of Iwi/Māori who formed the Māori Partnership Board.

Read more about the Maori Partnership Board here.

Research Advisory Group - Māori

Research Advisory Group - Māori (RAG-M) is a sub committee of the Māori Partnership Board. The MPB identified a gap in Māori advice to researchers in the district and RAG-M was established in June 2007 to provide a more effective engagement point for researchers requiring Māori advice and input.

Read more about the Research Advisory Group - Maori.

Tikanga Māori: a guide for healthcare workers

Tikanga guidelines aim to help staff within the Hospital Health Service to provide culturally responsive health and disability services to Māori. The guidelines are underpinned by Māori values, protocols, concepts, views of health and Te Tiriti o Waitangi.

Download our Tikanga Maori booklet.

Last updated 14 March 2017.